PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Phillp Fund SuperMart
 • กำหนดเป้าหมายทางการเงิน
 • ไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือนักลงทุนมืออาชีพ ก้าวแรกในการลงทุนของท่าน คือการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน ในฐานะ
  มืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญในการลงทุน เราสามารถช่วยให้คำแนะนำ และวางแผนการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ
  ความต้องการ และ Lifestyle ของท่าน
   
   
 • หน่วยลงทุน (Investment Unit) : กลยุทธ์โดยรวม
 • หน่วยลงทุนเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุน ที่เกิดจากการระดมเงินของนักลงทุน ทั้งหลายมารวมกันเป็นกองทุน และบริหารโดยมืออาชีพหรือที่เรียกว่าผู้จัดการกองทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของท่านนั้นจะลดลง หากมีการกระจายการลงทุนผ่านหน่วยลงทุน ท่านสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสม
   
   
 • ประโยชน์ของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 • บริหารกองทุนอย่างมืออาชีพ
  บริษัทจัดการกองทุนจะดูแลและบริหารเงินของท่านเพื่อให้ท่านได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

  กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
  ผู้มีเงินทุนจำนวนน้อย มีโอกาสกระจายความเสี่ยงในลักษณะของการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับ
  ผู้มีเงินทุนจำนวนมาก อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน 

  มีสภาพคล่อง
  ท่านสามารถทำการขายหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่มีอยู่ในมือให้เป็นเงินสดได้ โดยจะรับเงินคืนตามหนังสือชี้ชวน

  ทางเลือกที่หลากหลาย
  มีกองทุนหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกได้เพื่อให้เหมาะสำหรับความต้องการของท่าน เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้,
  กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น เป็นต้น

  ประหยัดเวลา
  ท่านไม่ต้องเสียเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ด้วยตัวท่านเอง ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่นี้แทนท่าน

  สะดวกสบาย
  ท่านไม่ต้องติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์แต่ละตัวให้เสียเวลา แต่เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน ท่านสามารถวิเคราะห์, ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผ่านทาง POEMS ทั้งภาษาไทยและอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง
   
   
 • บล. ฟิลลิป ผู้ให้บริการด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพ
 • ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปได้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจทางการเงิน โดยการให้บริการด้านการลงทุนที่ครบวงจร แก่ทั้งนักลงทุนสถาบันละนักลงทุนรายย่อยใน 11 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ศรีลังกา,
  สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส และจีน บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปคือหนึ่งในบริษัทลงทุนที่มั่นคงที่สุดในประเทศสิงคโปร์
  ที่สามารถแสดงผลกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกปี ทั้งในสภาวะที่สภาพเศรษฐกิจแปรผัน จุดเด่นของเราคือความมุ่งมั่น ที่จะเสนอการให้บริการที่ดีด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมทั้งบทวิเคราะห์ที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ 
   
   
 • เริ่มต้นซื้อขายหน่วยลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 635 1718 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 น. เราพร้อมเสมอ
  ในการให้บริการแก่ท่าน

  * ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  * การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน