PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
POEMS
 • POEMS
 • POEMS ให้ความสะดวกและความมั่นใจในทุกการลงทุน ตลอด 24 ชั่วโมง ในการซื้อขายหุ้นที่สนองความต้องการ อันหลากหลาย
  ของท่าน โดยรายงานสดราคาหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แสดงกราฟ รายงานการวิเคราะห์ และข้อมูลทางการเงิน POEMS ทำให้
  การลงทุนของท่านเป็นไปอย่างรัดกุม และสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

   
   
 • รายงานสดราคาหุ้นจากหลักทรัพย์
 • • สร้างพอร์ตโฟลิโอของหุ้นที่ท่านชื่นชอบ
  • ดูราคาซื้อ /ขายล่าสุด พร้อมทั้ง ราคาเสนอซื้อเสนอขาย
  • ดูราคาเปิดราคาสูงสุดต่ำสุด พร้อมปริมาณการซื้อขาย
  • ติดตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหุ้น) รวมทั้งหุ้น 20 อันดับแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลง
   
   
 • ซื้อขายสะดวก
 • • สั่งซื้อ/ขายได้ตลอดเวลา
  • ติดตามสถานะของคำสั่ง และการปฎิบัติการคำสั่งนั้น ๆ
   
   
 • กราฟแสดงข้อมูลล่าสุด
 • • ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระหว่างวัน
  • วิเคราะห์ราคาหุ้นในอดีตพร้อมทั้งกราฟราคาเปิด ราคาสูงสุด-ต่ำสุด แบบแท่ง จุดและเส้น
  • ศึกษาแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคาโดยอาศัย Moving Average (MA),Moving Average Convergence/ Divergence  
    (MACD),Relative Strength Index (RSI) และ Stochastic Oscillator
   
   
 • ข้อมูลบัญชีส่วนตัวล่าสุด
 • • ตรวจสอบรายการหุ้นที่มีอยู่ในบัญชี และรายการบัญชีรายเดือน
  • จัดการและทดลองบริหารพอร์ตโฟลิโอด้วยบัญชีจำลอง 
   
   
 • การบริหารพอร์ตโฟลิโอ
 • โพเอ็มส์ช่วยให้การบริหารการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ง่ายดายเพียงเม้าส์คลิกเครื่องมืออันทันสมัยนี้จะช่วยคำนวณมูลค่าหุ้นในพอร์ต
  โฟลิโอ และคำนวณราคาเฉลี่ยของหุ้นแต่ละตัวข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านทราบผลกำไรจากการลงทุนและสร้างความมั่นใจในการเพิ่มผลกำไร
   
   
 • การเริ่มต้นการใช้งาน
 • สมัครสมาชิก POEMS ได้เพียงแต่หมุนหาเราได้ที่หมายเลข 02 63 53 123 เราพร้อมเสมอในการให้บริการแก่ท่าน
  ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 - 17.30 น