PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
TOCOM RUBBER
 TOCOM RUBBER
 
                     ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1952 และได้กลายมาเป็นตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย เนื่องด้วยระบบการซื้อขายที่มีความเป็นมาตรฐานระดับสากลและมีจำนวนปริมาณการซื้อขายที่สูง  ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงในสภาวะที่ราคายางพารามีความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                     บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปได้เปิดให้บริการซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในตลาด TOCOM แล้วโดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เองผ่านอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที่ซึ่งคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของสัญญาระหว่างตลาด TOCOM และ TFEX
 
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
TOCOM TFEX

สินค้าอ้างอิง

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)

ขนาดของสัญญา

5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)

5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
ขนาดการรับ/ส่งมอบ
5,000 กิโลกรัม (5 ตัน) หรือเทียบเท่า 1 สัญญา

20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือเทียบเท่า 4 สัญญา

ราคาเสนอซื้อขาย

เยนต่อกิโลกรัม

บาทต่อกิโลกรัม

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.1 เยน (คิดเป็น 500 เยนต่อสัญญา)

0.05 บาท (คิดเป็น 250 บาทต่อสัญญา)

ช่วงเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุด
20 เยนของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

ช่วงเช้า (Day Session)

ช่วงเช้า
 
(ตามเวลาประเทศไทย) Pre-Open: 06:15 น. - 06:45 น. Pre-Open: 09:15 น. - 09:45 น.
  Open: 06:45 น. - 13:15 น. Open: 06:45 น. - 12:30 น.
ช่วงบ่าย (Night Session) ช่วงบ่าย  
Pre-Open: 14:15 น. - 14:30 น. Pre-Open: 13:45 น. - 14:15 น.
Open: 14:30 น. - 17:00 น. Open: 14:15 น. - 16:55 น.
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด

 ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด
วันซื้อขายวันสุดท้าย
ช่วงเช้าของวันทำการ 4 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาหมดอายุ

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาหมดอายุ

วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา

 ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า
(Physical Delivery)

ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า
(Physical Delivery)

หลักประกันขั้นต้น
(Initial Margin)
105,000 เยน* 49,400 บาท*
อัตราค่าธรรมเนียม
Internet

 800 เยน

225 บาท

เจ้าหน้าที่การตลาด
 900 เยน 250 บาท
 
  *ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2017 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 
วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย
 • ซื้อขายได้ด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ต (POEMS Professional)  และ Mobile Application ทั้ง iOS และ Android)
 • ส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่าย Global Markets ได้ตลอด 24 ชม. โทร. 02-635-1717

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ทำไมต้องซื้อขายยางพาราในตลาด Futures
 • สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น (Long Position) และขาลง (Short Position)
         

                      ตัวอย่าง: นาย ก. เป็นนักลงทุนแบบเก็งกำไร โดยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของราคายางพารามาซักระยะแล้วพบว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง และนาย ก. คาดว่าราคายางพาราจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงได้ทำการเปิดสถานะ Long Position จำนวน 2 สัญญา ที่ราคา 250.0 เยนต่อกิโลกรัม โดยคาดว่าจะสามารถขายทำกำไรได้ที่ราคา 300.0 เยนต่อกิโลกรัม ซึ่งหากเป็นไปตามที่นาย ก. คาดการณ์ นาย ก. จะได้กำไรเป็นเงินจำนวน 500,000 เยน
 • เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
            
 
                      ตัวอย่าง: บริษัท A ประกอบธุรกิจปลูกยางพาราและมีสินค้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 จริง 15,000 กิโลกรัม (15 ตัน) โดยมีแผนที่จะขายสินค้าในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เดือนพฤษภาคม) อย่างไรก็ดี บริษัท A วิเคราะห์แล้วพบว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดต่ำลง จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนของยางพาราลดลงตาม ทำให้ผู้ผลิตสินค้าหันไปใช้สินค้าที่ผลิตจากยางสังเคราะห์แทน และอาจส่งผลให้ราคายางพาราลดลง บริษัท A จึงทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยการเปิดสถานะ Short Position เดือนพฤษภาคม จำนวน 3 สัญญา (เทียบเท่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 จริง 15,000 กิโลกรัม หรือ 15 ตัน) ที่ราคา 300.0 เยนต่อกิโลกรัม ซึ่งหากเหตุการณ์เป็นไปตามที่บริษัท A คาดการณ์ไว้ราคายางแผ่นรมควันที่จะขายในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะลดต่ำลง แต่บริษัท A จะได้เงินชดเชยจากการ Short Position แทน
 • ไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์จริงในการซื้อขาย
  • ในการซื้อขายสัญญา Futures ผู้ลงทุนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือครองสินค้าอ้างอิงจริง แต่สามารถทำการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรได้ หรือหากมีสินค้าอ้างอิงจริงก็สามารถใช้สัญญา Futures ช่วยในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากความผันผวนของราคายางพารา
 • ใช้เงินในการลงทุนน้อย
  • ในการซื้อขายสัญญา Futures ผู้ลงทุนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อขายเต็มจำนวนมูลค่าของสัญญา แต่เพียงแค่ต้องวางเงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ซึ่งจะมีอัตราทด (Leverage) อยู่ที่ประมาณ 13-14 เท่า
ข้อแตกต่างระหว่างการซื้อขายยางพาราในตลาด TOCOM และ TFEX
 • ตลาด TOCOM มีสภาพคล่องสูงกว่า (ปริมาณการซื้อขายสูงกว่า)
ณ วันที่ 16 ก.พ. 2017 – ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด 7,968 สัญญา
 http://www.tocom.or.jp/market/kobetu/rubber.html
 • ตลาด TOCOM มีชั่วโมงการซื้อขายยาวนานกว่า โดยเริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่เวลา 6.45 น. ไปจนปิดตลาด ณ สิ้นวันที่เวลา 17.00 น. ทำให้นักลงทุนมีโอกาสในการซื้อขายตามความสะดวกมากกว่า
ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในต่างประเทศอื่นๆ: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพารา
 • ปริมาณการผลิต (Supply) และปริมาณความต้องการ (Demand)
 • สภาพอากาศ (Weather)
 • สินค้าคงคลัง (Inventory)
 • อื่นๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงิน ราคาน้ำมัน เป็นต้น
บริการเพิ่มเติม
 • อบรมสัมมนาเป็นประจำทุกเดือน
 • บริการ One-to-One Coaching
 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบทวิเคราะห์ยางพาราตลาด TOCOM
ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใดต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับได้ที่ 
02-635-1717 หรือ globalmarkets@phillip.co.th