PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ประกาศ
ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    


ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    08:44 [29/03/2017] : แจ้งเกณฑ์การส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม สำหรับหุ้นเข้าใหม่ แจ้งเกณฑ์การส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม สำหรับหุ้นเข้าใหม่
11:04 [27/03/2017] : AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (AIMC Category Performance Report as of February 2017) AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (AIMC Category Performance Report as of February 2017)
08:59 [27/03/2017] : ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
15:56 [17/03/2017] : แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 - วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 02.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 - วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 02.00 น.
14:29 [14/03/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2560
18:38 [09/03/2017] : แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version (1.4.0) แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version (1.4.0)
09:57 [09/03/2017] : แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version (3.8.0) แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version (3.8.0)
14:39 [16/02/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 17 กุมภาพันธ์ 2560
20:09 [31/01/2017] : แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใหม่ แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใหม่
13:54 [17/01/2017] : AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนธันวาคม 2559 (AIMC Category Performance Report as of December 2016) AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนธันวาคม 2559 (AIMC Category Performance Report as of December 2016)
17:17 [16/01/2017] : แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก (มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560) แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก (มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560)
11:30 [11/01/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 23 พฤศจิกายน 2559
18:44 [10/01/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2560
18:03 [30/12/2016] : แจ้งปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ แจ้งปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์