PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ประกาศ
ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    


ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    12:21 [15/08/2017] : ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
09:19 [22/07/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 25 กรกฎาคม 2560
08:53 [21/07/2017] : แจ้งเกณฑ์คำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม สำหรับหุ้นเข้าใหม่ แจ้งเกณฑ์คำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม สำหรับหุ้นเข้าใหม่
16:54 [07/07/2017] : แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น.
12:02 [03/07/2017] : AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนพฤษภาคม 2560 (AIMC Category Performance Report as of May 2017) AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนพฤษภาคม 2560 (AIMC Category Performance Report as of May 2017)
09:02 [26/06/2017] : แนวทางการกำหนด final settlement price ของ EARTHM17 แนวทางการกำหนด final settlement price ของ EARTHM17
11:24 [21/06/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2560
09:44 [17/06/2017] : แจ้ง Update POEMS 2.0 เวอร์ชั่น 2.10.0.2 แจ้ง Update POEMS 2.0 เวอร์ชั่น 2.10.0.2
16:44 [12/06/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 15 มิถุนายน 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 15 มิถุนายน 2560
12:02 [19/05/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 22 พฤษภาคม 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 22 พฤษภาคม 2560