PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ประกาศ
ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    


ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    08:08 [17/04/2018] : ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
11:48 [10/04/2018] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 11 เมษายน 2561 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 11 เมษายน 2561
14:34 [03/04/2018] : แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version (2.19.0) และสำหรับ Android เป็น version (3.17.0) แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version (2.19.0) และสำหรับ Android เป็น version (3.17.0)
14:21 [23/03/2018] : แจ้งประกาศการปรับเวลาในการส่งคำสั่ง Night Order จาก เวลา 17.00 น. เป็น เวลา 16.45 น. แจ้งประกาศการปรับเวลาในการส่งคำสั่ง Night Order จาก เวลา 17.00 น. เป็น เวลา 16.45 น.
14:10 [19/03/2018] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 20 มีนาคม 2561 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 20 มีนาคม 2561
09:18 [09/03/2018] : แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 - 13.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 - 13.00 น.
11:45 [26/02/2018] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 2 มีนาคม 2561 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 2 มีนาคม 2561
11:33 [12/02/2018] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2561
11:50 [09/02/2018] : แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” (New Feature : Touch ID) สำหรับ IOS เป็น version (2.18.2) และสำหรับ Android เป็น version (3.15.1) แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” (New Feature : Touch ID) สำหรับ IOS เป็น version (2.18.2) และสำหรับ Android เป็น version (3.15.1)
10:46 [29/01/2018] : ประกาศการปรับเวลาการหักและนำเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ - ATS และการเปลี่ยนระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 ประกาศการปรับเวลาการหักและนำเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ - ATS และการเปลี่ยนระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2
09:57 [24/01/2018] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 29 มกราคม 2561 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 29 มกราคม 2561
11:53 [23/01/2018] : แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก (มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561) แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก (มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561)