PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ประกาศ
ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    


ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    08:55 [29/05/2017] : แจ้งเกณฑ์การส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม สำหรับหุ้นเข้าใหม่ แจ้งเกณฑ์การส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม สำหรับหุ้นเข้าใหม่
08:52 [29/05/2017] : ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
12:02 [19/05/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 22 พฤษภาคม 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 22 พฤษภาคม 2560
16:55 [25/04/2017] : AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนมีนาคม 2560 (AIMC Category Performance Report as of March 2017) AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนมีนาคม 2560 (AIMC Category Performance Report as of March 2017)
12:03 [07/04/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 11 เมษายน 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 11 เมษายน 2560
11:04 [27/03/2017] : AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (AIMC Category Performance Report as of February 2017) AIMC: รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (AIMC Category Performance Report as of February 2017)
15:56 [17/03/2017] : แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 - วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 02.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 - วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 02.00 น.
12:03 [14/03/2017] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2560 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2560
18:38 [09/03/2017] : แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version (1.4.0) แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version (1.4.0)
09:57 [09/03/2017] : แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version (3.8.0) แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version (3.8.0)