PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่, สาขาบางกะปิ, สาขาศรีนครินทร์)
 • Qualification :
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant – FinAdvice
 • Responsibilities:

  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation. To find new clients
  To find new clients
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must
   

   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:

  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:

  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Risk Control Officer
 • Responsibilities :
  •    Provide the support to identify, analyze, assess risk on securities broker/fund management businesses include margin financing, leverage products.
  •    Co-ordinate and maintain good team work with related Departments 

  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in statistic, economics, finance or related fields
  •    Experience in securities broker or fund management businesses at least 0-2 years
  •    Basic knowledge in FRM, Var, Beta 
  •    High level of self motivation and well developed interpersonal skills
  •    Good command of English and computer skills
   
 • Equities Analyst

 • Responsibilities :
  •    Conduct sector analysis in order to assess business trends, products and competition, as well as regulations or policies that may affect the sector 
  •    Conduct company analysis on securities to come up with recommended investment action 
  •    Develop forecasts model 
  •    Write reports and make presentations on investment recommendations 

  Qualification :
  •    Master degree with preference age  less than 30 years 
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills 
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1 
  •    Hard working and systematic  
   
 • Equities Strategist
 • Responsibilities :

  • Analyze global and local macro environment to come up with appropriate investment strategy write reports and make presentation on assessments
  • Analyze Macroeconomics globally and Mutual Funds for Fund Analyst
   

  Qualification :

  • Master degree with preference age less than 30 years
  • Good command of English computer literacy knowledge of economics and Statistics
  • Preferably with CISA or CFA Level 1
    
   
 • DBA (Database Administrator)
 • Qualifications :

  •    Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering / Information Technology or related field
  •    At least 2-3 years experienced strong understanding of RDBMS technologies.
  •    Knowledge of Microsoft SQL Server.
  •    Practical exposure to SQL queries, applications, database servers and overall environment tuning
  •    Working knowledge of Procedural SQL and client data access technologies
  •    Knowledge of database tuning with working knowledge with common tuning tools and methods
  •    Previous tasks involved in database preventive maintenance housekeeping, backup and recovery etc.
  •    Excellent troubleshooting skills.
  •    Good command of spoken and written English 

  Responsibilities:

  •    Provide assistance and guidance to the Development, System Engineer teams for SQL Tuning, database design, and data access issue.
  •    Adherence, review, testing of Group Backup, recovery, disaster recovery, and security policies.
  •    Manage Database installations and upgrades on multiple distribute and database platforms
  •    Management of day to day operations including issue resolution, resource utilization and task schedule. 
   
   
 • Structured Finance Officer
 • Responsibilities:

  •    To promote such products to all ICs and Customers.
  •    To sign up contracts with Hedger to have better funding management.
  •    To execute the trades on the markets.

  Experience :

  •    Strong preference for prior experience with structured products, secured lending, securitizations or credit facilities.
  •    Brokerage company experience a plus. 
  •    Minimum education: BBA in Business, Accounting , Finance or Engineering.

  Qualification:

  •    Must have the ability to proactively interface with management. 
  •    Must have the ability to communicate effectively (verbally and in writing).
  •    Good computer and execution skills are required. 
  •    Must be detail-oriented. 
  •    Additional duties as assigned.
   
 • Investor Center Officer (สาขาชุมพร, สาขาหาดใหญ่, สาขาขอนแก่น)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 25 – 30 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor )
 •    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor)
  หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
  • ให้คำแนะนำและเสนอผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต , ประกันวินาศภัย , กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล , หุ้น
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักด้านงานบริการ
  • มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน, ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย (พนักงานที่เกษียณอายุแล้วแต่มี Single License หรือ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย )จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
   
 • IT Support - Global Markets
 • Responsibilities;
  •    Supporting user requests relate to data and report issues.
  •    Supporting and Coordinate inbound-outbound applicaiton (Front & Back office) Global Markets team. 

  Qualification ;
  •    Bachelor's Degree or higher in Information Technology, Computer Science or related fields.
  •    Knowledge of securities and derivatives trading.
  •    Multi-tasking, problem-solving, and analytical skills and mature. 
  •    Competency in both written and spoken  English. 
   
 • Network Engineer
 • Responsibilities;

  •    Design, install , configure and maintain CISCO Network, Firewall, VMWare Server.

  Qualification;

  •    Bachelor’s Degree  Computer Science , Computer Engineer.
  •    At least 2 years Experience in Network Engineer.
  •    CCNA Certification is required.
  •    VMWare ,Microsoft Server ,Linux Certification would be an advantage.
  •    Good service minded, attitude, responsibilities.
  •    Able to work on night and weekend by job duties.
   
 • Digital Marketing
 • ลักษณะงาน
  วางแผนโปรโมทสินค้าทางการเงินผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ
  ดูแลพัฒนาการขายผ่านช่องทาง Online 
  ค้นหาโอกาสใหม่สำหรับช่องทางดิจิตอล
  คุณสมบัติ
  เพศ ชาย – หญิง อายุ 23-30ปี
  จบปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ การตลาด วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Youtube  
  มีทักษะด้านการเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี
  มีความรับผิดชอบสูง อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   
 • Financial Advisor Manager
 • Responsibilities: 
      •          To recruit and training  young graduated or interested person to learn to be contractual or full time financial advisor.
      •          Train these contractual FA or full time to get license and to train on basic compulsory course.
      •          To further develop full time FA or contractual to have skills and knowledge of financial planner.
   
  Qualifications:
     •           Bachelor's Degree or related fields and having Single license and Insurance License.
     •           To have knowledge in Life Insurance is a must.
     •           Good communication and inter-personal skill and service minded.
     •           Good command in MS Office Skills.
   
 • Customer Relation Officer / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี