PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่, สาขาบางกะปิ, สาขาศรีนครินทร์, สาขาหาดใหญ่)
 • Qualification :
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant – FinAdvice
 • Responsibilities:

  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation. To find new clients
  To find new clients
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must
   

   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:

  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:

  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Accounting Officer
 • Responsibilities:

  •    Preparing vouchers of general accounting reports and payment.
  •    Preparing Value added tax and Special Business tax.
  •    Preparing Withholding tax report.  
  •    Preparing details of balance sheet and reconciliations.          

  Qualification :

  •    Bachelor's Degree or higher in Accounting(New Graduated are welcome)    
  •    Age 22 - 28 years
  •    2 years experiences in accounting  
  •    Problem solving skills
  •    Knowledge in Microsoft Office
  •    Good in team player and Good communication skills
   
 • Accounting Manager
 • Responsibilities:
  •    Prepare all transactions of general accounting and payment.
  •    Monitor and review accounting and related system reports for accuracy and completeness.
  •    Review Value added tax and Special Business tax and Withholding tax report and Corporate income tax
  •    Study and follow up new standardize of Accounting and Tax law.
  •    Coordinate and  encourage all Department to follow company policy. 
  •    Management skill.
  •    Responsible the process of closing account and reconciliations.
      
  Qualification :

  •    Bachelor's Degree or higher in Accounting
  •    Age 28 - 35 years.
  •    5 - 8  years experiences in accounting  
  •    Accurately compile data, strong in analytical skills, Problem solving skills
  •    Knowledge in Microsoft Office
  •    Good in team player and Good communication skills
   
 • Private Fund Manager(Fund of funds)
 • Responsibilities :
  • Managed fund of funds, Do asset allocation. 
  • Rebalance portfolio and pick up Mutual Funds, Manage clients.

  Qualification :
  • Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting, Economics or related fields.
  • Preferably with CISA  or  CFA Level  1, Possess Fund Manager license.
  • 3-5 years of experience in equity investment.
  • Passion for investing. 
  • Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  • Proven analytical capability, organizational and team management skills.
  • Strong work ethic.
   
 • Equities Analyst

 • Responsibilities :
  •    Conduct sector analysis in order to assess business trends, products and competition, as well as regulations or policies that may affect the sector 
  •    Conduct company analysis on securities to come up with recommended investment action 
  •    Develop forecasts model 
  •    Write reports and make presentations on investment recommendations 

  Qualification :
  •    Master degree with preference age  less than 30 years 
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills 
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1 
  •    Hard working and systematic  
   
 • DBA (Database Administrator)
 • Qualifications :

  •    Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering / Information Technology or related field
  •    At least 2-3 years experienced strong understanding of RDBMS technologies.
  •    Knowledge of Microsoft SQL Server.
  •    Practical exposure to SQL queries, applications, database servers and overall environment tuning
  •    Working knowledge of Procedural SQL and client data access technologies
  •    Knowledge of database tuning with working knowledge with common tuning tools and methods
  •    Previous tasks involved in database preventive maintenance housekeeping, backup and recovery etc.
  •    Excellent troubleshooting skills.
  •    Good command of spoken and written English 

  Responsibilities:

  •    Provide assistance and guidance to the Development, System Engineer teams for SQL Tuning, database design, and data access issue.
  •    Adherence, review, testing of Group Backup, recovery, disaster recovery, and security policies.
  •    Manage Database installations and upgrades on multiple distribute and database platforms
  •    Management of day to day operations including issue resolution, resource utilization and task schedule. 
   
   
 • Developer
 •    
  Responsibilities :      

     •    Knowledge about relational database 
     •   Strong knowledge in C#, .Net Framework 2.0 - 4.5 
     •    Experienced in any of MVC and design pattern 
     •    Knowledge of PhoneGap, HTML5, CSS, AJAX, JavaScript framework 
     •    Knowledge of XML, XML schema, JSON, Web Service technology         

  Qualification :         

     •   Minimum 2 years experience in Application Development. 
     •   Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related field. 
     •   Good written and verbal English communication skill
   
 • Investor Center Officer(สาขาขอนแก่น, สาขาโคราช, สาขาชุมพร)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 22 – 26 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (single license) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Internal Audit
 • หน้าที่หลัก: 
   
  ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ:
   
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปีหรือจบใหม่
  มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
  สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  มีความละเอียดรอบคอบสูง