PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่, สาขาบางกะปิ)
 • Responsibilities:
  •    Prepare and manage  financial portfolios for client
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification:
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:
  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:
  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Investor Center Officer (สาขาแหลมฉบัง)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 22 – 25 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Risk Control Officer
 • Responsibilities :
  •    Provide the support to identify, analyze, assess risk on securities broker/fund management businesses include margin financing, leverage products.
  •    Co-ordinate and maintain good team work with related Departments 

  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in statistic, economics, finance or related fields
  •    Experience in securities broker or fund management businesses at least 0-2 years
  •    Basic knowledge in FRM, Var, Beta 
  •    High level of self motivation and well developed interpersonal skills
  •    Good command of English and computer skills
   
 • Operations Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ดี

  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

   

   
 • Customer Relation Officer / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
   
 • iOS Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, bug fixing and unit test with xcode. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have an experienced in MVC, MVVM design pattern 
  •    Have a good knowledge of coding and using Objective-C, Swift
  •    Have a knowledge in code versioning tools (Git, SVN)
  •    Have a knowledge of RESTful API and web services will be special considered

   
   
 • Investment Banking Manager
 • Responsibility:

  •   Be part of the team in origination and execution of financial advisory service assignment of equity and debt capital market transactions, including Initial Public Offering (IPO), merger & acquisition (M&A), Independent Financial Advisory (IFA), and debt issuing.
  •   Assist transaction team in information gathering and due diligence process.
  •   Assist transaction team to analyst financial statements under the Thai Financial Reporting Standard (TFRS) practice, and executing transaction structuring.
  •   Assist transaction team to build up project financial feasibility study or financial valuation model.3-
  •   Assist transaction team to prepare relevant Information Memorandum, Filing, or Disclosure under the rules & guidelines of the SEC and SET. 

  Qualification:

  •   Bachelor’s degree or higher, in Business Administration, Finance, Accounting, Economics, or related field ; advanced degree of CPA is required 
  •   2-3 years working experience in investment banking, Accounting Internal Audit or related field.
  •   Proven analytical capability and financial modeling skills
  •   Ability to Comfortably interact with business clients and management.
  •   Ability to effectively manage multiple simultaneous project deadlines.
  •   Highly organized detail oriented and proactive with high level.
  •   Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
   
 • Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, unit testing and bug fixing. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service 
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5
  •    Have a knowledge of REST API, .Net Core, will be special considered
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application and related systems
   
 • Secretary

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เตรียมและสรุปข้อมูล , จัดเก็บเอกสาร , ตรวจสอบคัดกรองเอกสาร
  • จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้นรายงานประจำปี
  • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ Computer Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น
  • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่องานได้ในระดับดี 
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีใจรักงานบริการ
   
 • Marketing Communication- Senior Officer
 • Job Descriptipn;
  • Manage and oversee social media and website content.
  • Keep uptodate with investment, technology, market trends, and current events.
  • Measure,track and report the success of every social media campaign.
  • Plan,execute and measure lead generation campaigns and all marketing activities across all channels, including social media, website, email, and event and beyond.
  • Coordinating all communications, PR and social media activities Manage other adhoc projects and tasks as assigned.

  Qualifications;
  • Bachelor’s degree or above in marketing, communications, advertising, business or related fields.
  • Special qualification and working experience required
  • Minimum 3yearexperience in marketing communication, PR and campaign management Experience in Marketing, Content Creative, PR and Communications
  • Excellent knowledge of social media platforms Knowledge in SEO and SEM is a plus
  • Good command of English language both written and spoken
  • Attention to details, strategic thinking and highly responsible
   
 • พนักงาน Part time
 • หน้าที่งาน
  • คีย์ข้อมูลต่างๆ 
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลาละเอียดรอบคอบ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย-หญิง
  • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถต้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office  
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี