PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่)
 • Responsibilities:
  •    Prepare financial portfolios for clients.
  •    Manage financial portfolios Including customer's financial portfolio.
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant – FinAdvice
 • Responsibilities:
  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation.
  •    To find new clients.
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must

   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:
  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:
  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Senior Internal Auditor
 • หน้าที่หลัก: 
  •    ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  •    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ: 
  •    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  •    มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 4 ปี
  •    มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  •    สามารถเขียนรายงานการตรวจสอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
  •    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
  •    สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  •    มีความละเอียดรอบคอบสูง และมีความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
   
   
 • Bond Dealer
 • Responsibilities:

  •    Responsible for enhancing department returns by looking for new clients and retaining existing clients.
  •    Preparing financial statements analysis for valuation, borrowing capability and interest rate on debt instruments.
  •    Present , propose to committee on financing project.
  •    Coordinating with various parties to ensure smooth deal execution.
  •    Other responsibilities as assigned.

  Qualification:

  •    Bachelor’s degree or higher with outstanding academic record in Finance, Accounting or related fields.
  •    1-3 years experience on fixed incomes/credit analyst +single license/ bonds trader license holder will be an advantage.
  •    Strong conceptual, communication and analytical skills.
  •    Good command of written and spoken English as well as presentation skills.
  •    Team player attitude with enthusiasm and energetic drive.
  •    Computer literacy (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word).
   
 • Assistant Fund Manager
 • This position will assist Fund manager in conducting studies of securities in Thai market.  
  Responsibilities :
  •    Conduct bottom up fundamental analysis and create or use financial models to evaluate historic information and generate earnings projections for stock under coverage.  Focus on business model dynamics, financial performance, industry landscape, quality of company management, etc.
  •    Analyze market data to assess and describe current and long term trends.
  •    Keep up to date on market news to assist with creating the framework of the investment analysis.
  •    Conduct extensive valuation analysis on stocks under coverage.
  •    Write research reports and notes on companies.

  Qualification :
  •    Bachelor’s degree in related field  ie. Business Administration, Finance, Accounting, Engineering; advanced degree or CFA a plus
  •    Experience in investment or equity research is a plus
  •    Proven analytical capability and financial modeling skills
  •    Passion for investing and market research
  •    Effective communication skills, both written and verbalin Thai and English
  •    Proven organizational and time management skills
  •    Strong attention to detail and strong work ethic
  •    Ability to work independently
   
 • Equities Analyst

 • Responsibilities :
  •    Conduct sector analysis in order to assess business trends, products and competition, as well as regulations or policies that may affect the sector 
  •    Conduct company analysis on securities to come up with recommended investment action 
  •    Develop forecasts model 
  •    Write reports and make presentations on investment recommendations 

  Qualification :
  •    Master degree with preference age  less than 30 years 
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills 
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1 
  •    Hard working and systematic  
   
 • DBA (Database Administrator)
 • Responsibilities:
  •    Provide assistance and guidance to the Development, System Engineer teams for SQL Tuning, database design, and data access issue.
  •    Adherence, review, testing of Group Backup, recovery, disaster recovery, and security policies.
  •    Manage Database installations and upgrades on multiple distribute and database platforms.
  •    Management of day to day operations including issue resolution, resource utilization and task schedule. 

  Qualifications :
  •    Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering / Information Technology or related field
  •    At least 2-3 years experienced strong understanding of RDBMS technologies.
  •    Knowledge of Microsoft SQL Server.
  •    Practical exposure to SQL queries, applications, database servers and overall environment tuning
  •    Working knowledge of Procedural SQL and client data access technologies
  •    Knowledge of database tuning with working knowledge with common tuning tools and methods
  •    Previous tasks involved in database preventive maintenance housekeeping, backup and recovery etc.
  •    Excellent troubleshooting skills.
  •    Good command of spoken and written English 
   
   
 • Investor Center Officer (สาขาแหลมฉบัง, สาขาชุมพร)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 25 – 30 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • IT Support - Global Markets
 • Responsibilities;
  •    Supporting user requests relate to data and report issues.
  •    Supporting and Coordinate inbound-outbound applicaiton (Front & Back office) Global Markets team. 

  Qualification ;
  •    Bachelor's Degree or higher in Information Technology, Computer Science or related fields.
  •    Knowledge of securities and derivatives trading.
  •    Multi-tasking, problem-solving, and analytical skills and mature. 
  •    Competency in both written and spoken  English. 
   
 • IT Support MIS
 • Job Description:   
  •    Responsibility of delivery code, unit testing, bug fixing. 
  •    Deliver project according to schedules.
  •    knowledge in relational DB.
  •    MIS support and administration.
  •    Supporting user requests relate to data and report issues.
  •    Supporting user data query and report generation. 

  Qualification :
  •    Bachelor's Degree or higher in Information Technology, Computer Science or related fields.
  •    Knowledge of securities and derivatives trading.
  •    Multi-tasking, problem-solving, and analytical skills and mature. 
  •    Good customer service skill.
  •    High responsibility.
   
 • Network Engineer
 • Responsibilities;
  •    Design, install , configure and maintain CISCO Network, Firewall, VMWare Server.

  Qualification;
  •    Bachelor’s Degree  Computer Science , Computer Engineer.
  •    At least 2 years Experience in Network Engineer.
  •    CCNA Certification is required.
  •    VMWare ,Microsoft Server ,Linux Certification would be an advantage.
  •    Good service minded, attitude, responsibilities.
  •    Able to work on night and weekend by job duties.
   
 • Technical Analyst
 • Responsibilities:  
  • Perform technical analysis of equity and derivative market trends and individual stocks.    
  • Contribute to technical strategy and prepare daily and weekly technical analysis reports. 
  • Conduct technical analysis classes for clients and the general public.
  • Other responsibilities as assigned.

  Qualification:
  • Male/female with age not over 25
  • Bachelor’s degree or higher in related field. (Finance, Economics or Statistics will be a plus) 
  • Basic knowledge of technical securities analysis with report-writing skills. 
  • Some knowledge of securities trading program will be an advantage. 
  • CISA 1 or CFA 1 (if any) 
  • Good presentation skills
   
 • iOS Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, bug fixing and unit test with xcode. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have an experienced in MVC, MVVM design pattern 
  •    Have a good knowledge of coding and using Objective-C, Swift
  •    Have a knowledge in code versioning tools (Git, SVN)
  •    Have a knowledge of RESTful API and web services will be special considered

   
   
 • Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, unit testing and bug fixing. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service 
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5
  •    Have a knowledge of REST API, .Net Core, will be special considered
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application and related systems