PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่)
 • Responsibilities:
  •    Prepare financial portfolios for clients.
  •    Manage financial portfolios Including customer's financial portfolio.
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant – FinAdvice
 • Responsibilities:

  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation.
  •    To find new clients.
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must

   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:

  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:

  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Accounting Officer
 • Responsibilities:

  •    Preparing vouchers of general accounting reports and payment.
  •    Preparing Value added tax and Special Business tax.
  •    Preparing Withholding tax report.  
  •    Preparing details of balance sheet and reconciliations.          

  Qualification :

  •    Bachelor's Degree or higher in Accounting(New Graduated are welcome)    
  •    Age 22 - 28 years
  •    2 years experiences in accounting  
  •    Problem solving skills
  •    Knowledge in Microsoft Office
  •    Good in team player and Good communication skills
   
 • Assistant Fund Manager
 • This position will assist Fund manager in conducting studies of securities in Thai market.  
  Responsibilities :
  •    Conduct bottom up fundamental analysis and create or use financial models to evaluate historic information and generate earnings projections for stock under coverage.  Focus on business model dynamics, financial performance, industry landscape, quality of company management, etc.
  •    Analyze market data to assess and describe current and long term trends.
  •    Keep up to date on market news to assist with creating the framework of the investment analysis.
  •    Conduct extensive valuation analysis on stocks under coverage.
  •    Write research reports and notes on companies.

  Qualification :
  •    Bachelor’s degree in related field  ie. Business Administration, Finance, Accounting, Engineering; advanced degree or CFA a plus
  •    Experience in investment or equity research is a plus
  •    Proven analytical capability and financial modeling skills
  •    Passion for investing and market research
  •    Effective communication skills, both written and verbalin Thai and English
  •    Proven organizational and time management skills
  •    Strong attention to detail and strong work ethic
  •    Ability to work independently
   
 • DBA (Database Administrator)
 • Qualifications :
  •    Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering / Information Technology or related field
  •    At least 2-3 years experienced strong understanding of RDBMS technologies.
  •    Knowledge of Microsoft SQL Server.
  •    Practical exposure to SQL queries, applications, database servers and overall environment tuning
  •    Working knowledge of Procedural SQL and client data access technologies
  •    Knowledge of database tuning with working knowledge with common tuning tools and methods
  •    Previous tasks involved in database preventive maintenance housekeeping, backup and recovery etc.
  •    Excellent troubleshooting skills.
  •    Good command of spoken and written English 

  Responsibilities:
  •    Provide assistance and guidance to the Development, System Engineer teams for SQL Tuning, database design, and data access issue.
  •    Adherence, review, testing of Group Backup, recovery, disaster recovery, and security policies.
  •    Manage Database installations and upgrades on multiple distribute and database platforms.
  •    Management of day to day operations including issue resolution, resource utilization and task schedule. 
   
   
 • Programmer
 • Responsibilities :
  •    The position of Programmer is responsible for providing design and coding in various programming languages (SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5, VB, C++, etc) and databases (MS SQL). The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.

  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology, Age not over 26 years
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service and MS Windows environment
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5, VB, C++
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application or Window application and related systems
  •    Have an ability to communicate in English
   
 • Investor Center Officer (สาขาแหลมฉบัง, สาขาชุมพร, สาขาหาดใหญ่)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 25 – 30 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Assistant Fund Analyst
 • Responsibilities:
  •    Analyzing Macro economic and Mutual Funds.
  •    Picking up and recommending mutual funds by using quantitative and qualitative analysis.
  •    Doing asset allocation and re-balancing model portfolio.
  •    Writing reports for clients and sale people.
  •    Giving presentation internal and public.
   
  Qualification:
  •    Bachelor degree or Master degree with preference age  less than 30  years
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1
  •    Hard working and systematic  
   
 • IT Support - Global Markets
 • Responsibilities;
  •    Supporting user requests relate to data and report issues.
  •    Supporting and Coordinate inbound-outbound applicaiton (Front & Back office) Global Markets team. 

  Qualification ;
  •    Bachelor's Degree or higher in Information Technology, Computer Science or related fields.
  •    Knowledge of securities and derivatives trading.
  •    Multi-tasking, problem-solving, and analytical skills and mature. 
  •    Competency in both written and spoken  English. 
   
 • Liaison - Coordinator
 • Responsibilities:
   
  Analysis and research on real estate markets in Thailand.
  To make a good network and relations with local companies (Japanese and Thai) such as banks, lawyers, appraisal companies, and real estate companies.
  To work together with Agility Tokyo and report to Tokyo.    
   
  Qualifications:
   
  Bachelor’s Degree or Master’s Degree.
  4-5 years’ experience in real estate industry.
  Native Thai and fluent English.  
  Station in the affiliated office in Bangkok and able to work independently.
  Good in problem solving abilities with strong interpersonal skills.