PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่, สาขาบางกะปิ, สาขาศรีนครินทร์, สาขาหาดใหญ่)
 • Qualification :
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant – FinAdvice
 • Responsibilities:

  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation. To find new clients
  To find new clients
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must
   

   
 • Accounting Manager
 • Responsibilities:
  •   Closing Monthly, Yearly account.
  •   Make Balance Sheet , Profit and Loss.
  •   Prepare Financial report and corporate tax activity.
  •   Coordinate with external auditor.
      
  Qualification :

  •    Bachelor's Degree or higher in Accounting.
  •    Age 28 - 35 years.
  •    5 years up experiences in accounting.
  •    Accurately compile data, strong in analytical skills, Problem solving skills.
  •    Knowledge in Microsoft Office.
  •    Good in team player and Good communication skills.
   
 • Private Fund Manager(Fund of funds)
 • Responsibilities :
  • Managed fund of funds, Do asset allocation. 
  • Rebalance portfolio and pick up Mutual Funds, Manage clients.

  Qualification :
  • Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting, Economics or related fields.
  • Preferably with CISA  or  CFA Level  1, Possess Fund Manager license.
  • 3-5 years of experience in equity investment.
  • Passion for investing. 
  • Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  • Proven analytical capability, organizational and team management skills.
  • Strong work ethic.
   
 • Risk Control Officer
 • Responsibilities :
  •    Provide the support to identify, analyze, assess risk on securities broker/fund management businesses include margin financing, leverage products.
  •    Co-ordinate and maintain good team work with related Departments 

  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in statistic, economics, finance or related fields
  •    Experience in securities broker or fund management businesses at least 0-2 years
  •    Basic knowledge in FRM, Var, Beta 
  •    High level of self motivation and well developed interpersonal skills
  •    Good command of English and computer skills
   
 • Equities Analyst

 • Responsibilities :
  •    Conduct sector analysis in order to assess business trends, products and competition, as well as regulations or policies that may affect the sector 
  •    Conduct company analysis on securities to come up with recommended investment action 
  •    Develop forecasts model 
  •    Write reports and make presentations on investment recommendations 

  Qualification :
  •    Master degree with preference age  less than 30 years 
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills 
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1 
  •    Hard working and systematic  
   
 • Equities Strategist
 • Responsibilities :

  • Analyze global and local macro environment to come up with appropriate investment strategy write reports and make presentation on assessments
  • Analyze Macroeconomics globally and Mutual Funds for Fund Analyst
   

  Qualification :

  • Master degree with preference age less than 30 years
  • Good command of English computer literacy knowledge of economics and Statistics
  • Preferably with CISA or CFA Level 1
    
   
 • DBA (Database Administrator)
 • Qualifications :

  •    Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering / Information Technology or related field
  •    At least 2-3 years experienced strong understanding of RDBMS technologies.
  •    Knowledge of Microsoft SQL Server.
  •    Practical exposure to SQL queries, applications, database servers and overall environment tuning
  •    Working knowledge of Procedural SQL and client data access technologies
  •    Knowledge of database tuning with working knowledge with common tuning tools and methods
  •    Previous tasks involved in database preventive maintenance housekeeping, backup and recovery etc.
  •    Excellent troubleshooting skills.
  •    Good command of spoken and written English 

  Responsibilities:

  •    Provide assistance and guidance to the Development, System Engineer teams for SQL Tuning, database design, and data access issue.
  •    Adherence, review, testing of Group Backup, recovery, disaster recovery, and security policies.
  •    Manage Database installations and upgrades on multiple distribute and database platforms
  •    Management of day to day operations including issue resolution, resource utilization and task schedule. 
   
   
 • Developer
 •    
  Responsibilities :      

     •    Knowledge about relational database 
     •   Strong knowledge in C#, .Net Framework 2.0 - 4.5 
     •    Experienced in any of MVC and design pattern 
     •    Knowledge of PhoneGap, HTML5, CSS, AJAX, JavaScript framework 
     •    Knowledge of XML, XML schema, JSON, Web Service technology         

  Qualification :         

     •   Minimum 2 years experience in Application Development. 
     •   Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related field. 
     •   Good written and verbal English communication skill
   
 • Investor Center Officer(สาขาขอนแก่น, สาขาแหลมฉบัง, สาขาชุมพร)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 25 – 30 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Financial Advisor Manager
 • Responsibilities: 
      •          To recruit and training  young graduated or interested person to learn to be contractual or full time financial advisor.
      •          Train these contractual FA or full time to get license and to train on basic compulsory course.
      •          To further develop full time FA or contractual to have skills and knowledge of financial planner.
   
  Qualifications:
     •           Bachelor's Degree or related fields and having Single license and Insurance License.
     •           To have knowledge in Life Insurance is a must.
     •           Good communication and inter-personal skill and service minded.
     •           Good command in MS Office Skills.
   
 • Technical Analyst
 • Responsibilities :
  •    Perform technical analysis of equity and derivative market trends and individual stocks.
  •    Contribute to technical strategy and prepare daily and weekly technical analysis reports. 
  •    Conduct technical analysis classes for clients and the general public. 
  •    Other responsibilities as assigned.

  Qualification :
  •    Bachelor's degree or higher in related field (Finance, Economics or Statistics will be a plus) .
  •    Knowledge of technical securities analysis with writing skills.
  •    Knowledge of securities trading program will be advantage. 
  •    Good command of English and good presentation skills.
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1. 
  •    Hard working and systematic.