PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ประเภท     เดือน  
ประเภท
เดือน
  • ปฏิทิน
  • ตาราง
สิงหาคม 2017
หัวข้ออบรม อบรม
ครั้งที่
วันที่
อบรม
เวลา จำนวน
ที่นั่ง
จำนวน
ที่สมัคร
สถานที่อบรม วิทยากร
SET50 & Block Trade สร้างกำไรด้วย Technical
1 05 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 35 35 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้องสัมมนา Lotus Room 2 คุณณัฐพล ศรีเคลือบ และ คุณแสงชัย กนกชัยพานิชกุล
วิเคราะห์พื้นฐานง่ายๆ สไตล์มือใหม่ Part 1 (Fundamental Basic - สำหรับลูกค้า บล.ฟิลลิป) 1 05 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 30 20 ห้อง Orchid ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณธนพล อุ่นทิม - ผู้แนะนำการลงทุน และ คุณสุภรัฐ อัศวสิรินิมิต - ผู้แนะนำการลงทุน
การใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ “POEMS 2.0” Mobile Application เบื้องต้น และการใช้งานโปรแกรม E-fin stock pick up 1 09 สิงหาคม 2560 18:00 - 20:00 30 13 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ห้องโลตัส ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณอภิญญา ปราบพาล และ คุณกมลชนก เจริญจงสุข
เริ่มต้นซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป 1 16 สิงหาคม 2560 18:00 - 20:00 25 23 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ห้องโลตัส ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณณัฐ ศุภสิน
เสริมทัพทำกำไรให้พอร์ทลงทุน ด้วยฟิวเจอร์ส และออปชั่น (SET50 และ หุ้นรายตัว)
1 19 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 40 35 ห้อง Orchid ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ – ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
ดูกราฟอย่างมือโปร ด้วย PST Stock Pick
1 19 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:30 150 150 ณ ห้องประชุมศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ ระยอง คุณศศิมา หัตถกิจนิกร ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ฟิลลิป
การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคขั้นกลาง (เทคนิคการหาจุดซื้อจุดขาย) Level.2 **สาขาขอนแก่น**
1 19 สิงหาคม 2560 09:00 - 16:00 15 11 ห้องค้าหลักทรัพย์ สาขาขอนแก่น คุณปรีชา สุกสี (Senior Marketing)
ONE DAY TECHNICAL รุ่น 7/2560
1 20 สิงหาคม 2560 09:00 - 16:00 30 30 ห้องโลตัส ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณภานุวัฒน์ เพ็ชยมาตร
Futures & Options ฉบับมือใหม่
1 23 สิงหาคม 2560 18:00 - 20:00 25 21 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้องสัมมนา Lotus Room 2 คุณอนุวัฒน์ ทองแดง และ คุณแสงชัย กนกชัยพานิชกุล
อยากลงทุนต้องมีความรู้ ตอน “ก้าวแรกก่อนเริ่มเล่นหุ้น” (สาขาเเหลมฉบัง จ.ชลบุรี)
1 26 สิงหาคม 2560 09:30 - 12:30 20 12 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (สาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี) คุณกาญจนา บัวแก้ว และ คุณพรรณวดี คำภูษา
ติดอาวุธนักลงทุน ตอน “คลิกแรกสู่การลงทุน กับ Online Trading” (สาขาเเหลมฉบัง จ.ชลบุรี)
1 26 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:30 20 8 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (สาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี) คุณกาญจนา บัวแก้ว
POEMS 2.0 & E-fin stock pick up
1 26 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 30 29 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ห้องโลตัส ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณชัยพรรษ ขันทำ
หุ้นอนาคตสดใส รับท่องเที่ยวไทยคึกคัก
1 26 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 40 39 ห้อง Orchid ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณสยาม ติยานนท์ และ คุณธนัฐภัทร สุขศรีชวลิต
เริ่มต้นการลงทุนกับหุ้นขั้นพื้นฐาน (Investor Center ขอนแก่น)
1 26 สิงหาคม 2560 09:30 - 12:30 15 15 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) สาขา Phillip Investor Centre Khonkaen (เยื้องกับร้านอาหารสามย่านซีฟู้ด, ติดกับ KTV) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คุณธนิต ศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน Investor Center ขอนแก่น
ทำกำไรกับฟิวเจอร์ต่างประเทศ
1 30 สิงหาคม 2560 18:00 - 20:00 20 10 บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ห้องโลตัส ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ คุณรัชชานนท์ จันทร์โพธิ์ศรี