PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
การเปิดดูไฟล์ PDF บนระบบ Android

 
เนื้อหารายละเอียดของเมนู Announcement บางหัวข้อนั้นอาจมีลิงค์ สำหรับเปิดไฟล์ PDF แทรกอยู่ในเนื้อหา จะแสดงเป็นลักษณะสีฟ้าขีดเส้นใต้ 


 
  เมื่อทำการแตะที่เนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นลิงค์ แอพฯจะแสดงหน้าจอให้เลือกว่าจะเปิดด้วยแอพฯใด
ให้เลือกเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acobat (แนะนำ)
JUST ONCE : เปิดด้วยแอพฯนี้เพียงครั้งเดียว
ALWAYS : เปิดด้วยแอพฯนี้ตลอดเวลา

*กรณีไม่แสดงหน้าต่างให้เลือกแอพฯเพื่อเปิด ดูที่ข้อ A

**
กรณีไม่มีแอพฯ Adobe reader ทำการดาวน์โหลด

       

หลังจากเลือกเปิดด้วยแอพฯ Adobe Reader ระบบแอนดรอยจะเปิดแอพฯที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ รอจนกว่าจะโหลดเสร็จ แอพฯจะแสดงข้อมูลไฟล์ PDF ทันที เมื่อต้องการกลับมายังแอพฯ POEMS Mobile ให้ทำการกดปุ่ม Back ของตัวเครื่อง หรือเข้าหาจากหน้า Home ของท่าน

 
A. วิธีเคลีย Default App

       

ไปยังเมนู Setting ของมือถือของท่าน เลือกที่  App > Chrome > Open by default กดที่ปุ่ม CLEAR DEFAULTS เพื่อทำการยกเลิกแอพฯ ที่ใช้เปิดไฟล์ PDF