PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการต่างๆ ของบริษัท
POEMS คืออะไร?
POEMS (Phillip's Online Electronic Mart System) คือ ระบบบริการข้อมูลและการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวกสำหรับนักลงทุน ซึ่งนำท่านเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนได้ทุกเมื่อ ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ท่านสามารถวางแผนการลงทุนด้วยตัวท่านเอง 

คุณได้รับประโยชน์อะไรจาก POEMS?
 • ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ
 • ข้อมูลราคาหุ้นเรียลไทม์
 • รายละเอียดข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน
 • รายงานการวิเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • Mail to Analyst
 • Stock Alert บริการตั้งเตือนเมื่อราคาหุ้นถึงระดับที่กำหนด


ฐานข้อมูล RESEARCH คืออะไร?
ฐานข้อมูล RESEARCH เป็นบริการเสริมให้แก่ท่านสมาชิก POEMS โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ฐานข้อมูลนำเสนอรายละเอียดข่าวของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลทางการเงิน และสถิติต่างๆ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุนของหุ้นและอนุพันธ์ และบทวิเคราะห์เชิงเทคนิค เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลบทวิเคราะห์ในเชิงลึกและตัดสินใจลงทุนอย่างมั่นใจ

คุณจะได้รับประโยชน์ใดจากฐานข้อมูล RESEARCH?
 • รายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์รายวัน
 • รายงานบทวิเคราะห์กลยุทธ์หุ้น กลยุทธ์อนุพันธ์ รวมถึงมุมมองทางเทคนิค ในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
 • Video Presentation กลยุทธ์หุ้น กลยุทธ์อนุพันธ์ รวมถึงมุมมองทางเทคนิค ในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
 • รายงานข้อมูล Warrant, Derivatives Warrant และอื่นๆ
   
 • รายละเอียดข่าวล่าสุดที่บริษัทจดทะเบียนส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
 • สรุปข้อมูลบริษัท
 • ข้อมูลงบการเงินประจำไตรมาส และปี
 • งบดุล และงบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 5 ปี และอัตราส่วนทางการเงิน
 • ข้อมูลสิทธิประโยชน์ (การขึ้นเครื่องหมายต่างๆ เช่น XR (หุ้นและวอแรนท์), XD, XM, XI และอื่นๆ
 • รายชื่อผู้บริหาร
 • ข้อมูลของผู้ถือหุ้นใหญ่
 • การลงทุนของบริษัท
 • ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุนของบริษัท
 

 

PRISM คืออะไร?
PRISM คือ ระบบการจัดอันดับความน่าสนใจในการลงทุนของฝ่ายวิจัย บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย PRISM ย่อมาจาก 'Phillip Research Investment Strategy Model' กล่าวโดยย่อ ในการจัดอันดับความน่าสนใจในการลงทุนนี้เราได้พิจารณาปัจจัย 2 ด้าน คือ "มูลค่า"และ"โมเมนตัม โดยในที่นี้ "มูลค่า" หมายถึง "ความเหมาะสม (soundness) ของราคาหุ้นโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) ซึ่งเป็นวิจารณญาณของนักวิเคราะห์ของเราที่ศึกษาวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานของบริษัทต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกิจการแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ส่วน "โมเมนตัม" นั้นเป็นการพิจารณาในแง่ของ "ความแข็งแกร่ง" (robustness) และ "ความยั่งยืน" (sustainability) ของแนวโน้มราคาหุ้น ซึ่งเป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราเชื่อว่าระบบการให้คำแนะนำการลงทุนของ PRISM ซึ่งพยายามที่จะรักษาความสมดุลระหว่างแนวโน้มระยะยาวของบริษัทกับแนวโน้มระยะสั้นของราคาหุ้นนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการของทั้งนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาวให้สามารถตัดสินใจเลือกจังหวะในการเข้าออกจากตลาดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ท่านสามารถจะติดตามคำแนะนำของ PRISM ของเราได้ใน รายงาน PRISM ซึ่งมีกำหนดออกในสัปดาห์แรกของเดือน