PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
07/02/2020
คลังปั้นมาตรการรับมรสุม ศก. (ที่มา: ไทยรัฐ)

สมคิด เผยรัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่กระทรวงการคลังกำลังทำมาตรการชุดใหม่รองรับมรสุมเศรษฐกิจทุกลูก จ่อออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองใหม่ หวังระดมเงินจากเอกชนมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยไม่รอพึ่งงบปี 63 หวังให้เกิดการลงทุนต่อเนื่อง ส่วน "ชิมช้อปใช้" เฟส 4 มาแน่ รอชง ครม.ก่อนสงกรานต์กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ด้าน "บิ๊กตู่" นั่งหัวโต๊ะบอร์ดบีโอไอ เคาะมาตรการสกัดลงทุนทรุด
<< ย้อนกลับ